Laman web pengurusan bangunan bersepadu di PJ

Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) telah melancarkan portal baru bernama e-COB (Pesuruhjaya Bangunan) untuk menyelaraskan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan harta tanah strata dalam wilayahnya.

Sistem berasaskan web, yang dijangka akan digunakan pada akhir bulan depan, akan memudahkan rakaman, penyimpanan dan pemprosesan data serta meningkatkan peranan Unit COB dalam mengawasi pengurusan dan penyelenggaraan bangunan yang ditadbir oleh badan pengurusan bersama (JMB dan syarikat pengurusan (MC).

Pengarah unit COB Jayanthi Kuppusamy mengatakan pada 30 Jun, terdapat 1,255 lot pembangunan dengan 163,322 komponen strata di bawah pentadbiran MBPJ.

Ini termasuk 247 lot di bawah JMB dan 350 lot di bawah MC, sementara selebihnya diuruskan oleh ejen yang dilantik COB atau berada di bawah pemaju.

Dia mengatakan bahawa idea untuk portal itu muncul kerana masalah umum yang dihadapi oleh JMB / MC, termasuk kegagalan untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan, menyerahkan akaun tahunan yang diaudit, ahli jawatankuasa yang memegang jawatan mereka melebihi tempoh yang dinyatakan, minit mesyuarat tidak ada dalam fail (sama ada hancur atau hilang), masalah penyerahan dari jawatankuasa JMB / MC yang baru kepada yang sebelumnya serta penyalahgunaan kuasa.

“Dengan adanya portal, akan lebih mudah dan efisien untuk menguruskan masalah hartanah strata, terutama dalam hal pemantauan.

“Portal ini merangkumi ciri seperti format surat, cara memanggil mesyuarat dan garis besar agenda mesyuarat,” tambah Jayanthi.

Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Mohd Sayuthi Bakar, yang secara rasmi melancarkan portal itu, mengatakan bahawa sistem berdasarkan Strata Management Act 2013 (Akta 757) dan peraturan di bawah Akta tersebut

“JMB / MC sekarang dapat memuat naik dokumen dan mengirimkan dokumen yang dijadualkan seperti minit mesyuarat agung dan jawatankuasa, laporan kewangan tahunan yang diaudit, pendaftaran pemilik dan barang-barang lain seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

“Semua garis panduan dan maklumat terkini mengenai dasar, pemberitahuan dan pengumuman yang berkaitan dengan masalah strata akan diposkan di laman web,” katanya, sambil menambah bahawa portal ini juga akan memudahkan peranan Unit COB dalam memantau fungsi dan aktiviti JMB dan MC.

Sayuthi berkata, portal e-COB dikendalikan oleh MBPJ. Nama pengguna dan kata laluan akan dikeluarkan oleh MBPJ kepada JMB / MC yang berdaftar dengan majlis.

“Portal ini dirancang untuk pentadbiran dan pengurusan hal-hal pengurusan strata, bukan untuk mengajukan aduan.

“Terdapat beberapa dokumen sulit dalam sistem, jadi saya harap pengguna web tidak menyalahgunakan akses mereka,” katanya.

Salah satu cabaran terbesar yang dihadapi Majlis Bandaraya itu, katanya, adalah mengurus penduduk dan konflik, terutama perselisihan yang berkaitan dengan harta bersama di bangunan strata.

“MBPJ dapat masuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejiranan, tetapi isu-isu tertentu seperti pecah amanah berada di bawah kuasa polis,” katanya.

Sayuthi menasihati orang yang tinggal di bangunan strata untuk bersikap toleransi dan bekerjasama.

“Sekiranya anda tidak dapat hidup bersama, seluruh kawasan kejiranan anda mungkin akan menderita, seperti ketika dana tidak mencukupi untuk menjaga harta bersama,” katanya.

Satu siri seminar akan diadakan pada bulan Oktober, sebelum laman web ini disiarkan, untuk memberi pendedahan dan panduan kepada JMB / MC mengenai cara menggunakan sistem ini.

Sumber: BeritaTular.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *